محصولات به ترتیب موضوع مرتب شده اند.         برای جستجو از ترکیب کلیدهای Ctrl + F استفاده کنید.

Model no# Spec Sheet QIG AP Tool
EP-101  
EPC-101  
SCE-200  
NH-204 up to Win 7 64bit   Network Printer Wizard
ME-210PN  
ME-220PN  
EP-221
EPC-221
ME-235  
ME-240    
ME-280J  
SPU-300  
UH-304A    
UP-312  
UP-312C  
UP-314C  
ME-340J  
ME-340Q  
ME-340U2    
ME-520J  
ME-540J  
ME-540Q  
ME-541S  
ME-580J  
ME-601J  
ME-601PSS (Power Management Application)
ME-601Q  
ME-601SDS  
ME-601S  
ME-602J Clone Software (for WIN XP / VISTA / 7)
ME-604E  
ME-604J Clone Software (for WIN XP / VISTA / 7)
ME-700Q  
ME-700E  
ME-740A  
ME-740S    
ME-740T  
ME-740J  
ME-740PSS (Power Management Application)
ME-740Q  
ME-740SDS    
ME-745S  
ME-745J  
ME-745K  
ME-745Q  
ME-746E  
ME-746J  
ME-747AKSI  
ME-747ANS Chip : ST8132iTunes & UPnP Modules
ME-747APSI    
ME-747GKS  
ME-751SAS    
ME-752J  
ME-752H    
ME-752S  
ME-752SE  
ME-752GNS          (for kernel update) 10-12-01
ME-820APS  
ME-940A  
ME-940J  
ME-940PSS  
ME-940Q  
ME-940U  
ME-940S  
ME-945Q  
ME-947E  
ME-955Q  
 
 

 

 
OS Driver Model no# File
Win XP, Vista, 7 (NEC uPD720200) UP-312 , UP-312C
Win 7 (ME-940U, JMB353 chipset) Register patch to solve unrecognized firewire connectionunder Windows 7
Win XP, Vista, 7, 8 (NEC uPD720201) UP-314C
Note : Controller may be changed without prior notice, please double check your enclosure and download the correct driver.

 
Version Model no# File
AP_V1.0.3.8_OTB_multi_100115 (WIN 2K/XP/VISTA/7) For all Welland models with OTB function (Except USB3.0 series)
ASM1051 OTB (WIN XP/VISTA/7) For USB3.0 series ( # ME-740S / ME-752S / ME-940S / ME-601S )
JMB539 OTB (WIN XP/VISTA/7) For USB3.0 series ( # ME-745S )

PL2773 OTB (WIN XP/VISTA/7)

For USB3.0 series ( # ME-752S / ME-752SE )

PL2x7x Prolific Backup (WIN XP/VISTA/7) For # ME-603S / ME-603SE

 

 
 

Copyright 2002 - 2015 ZAMAN, All rights reserved.
All products specifications subject to change without notice.